Privacy Policy

Inleiding 
HeHo Media acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van groot belang. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd. HeHo Media houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de overige privacywet- en regelgeving stellen. 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is HeHo Media VOF, te Maarssen. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand.

Verwerking van persoonsgegevens
HeHo Media legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u zich abonneert op een uitgave of nieuwsbrief, uw interesse kenbaar maakt, gebruik maakt van onze (online) diensten of anderszins contact heeft met HeHo Media. De gegevens die verwerkt kunnen worden zijn contactgegevens, (waaronder naam, postadres, emailadres en telefoonnummer), functiegegevens, opgegeven interesses, factuurgegevens, gegevens over betalingen, bestelde producten. 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten, verbetering van de dienstverlening van HeHo Media, ten behoeve van de financiële administratie en de uitvoering van accountantscontroles, om de website van HeHo Media te beveiligen en webstatistieken op te stellen. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van interessante informatie en aanbiedingen van producten en diensten van HeHo Media, eventueel ook na beëindiging van uw abonnement.

De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de gebruikelijke technieken.

Bedrijfsoverdracht
Indien HeHo Media, onderdelen of activa van HeHo Media worden overgedragen aan een derde, zullen uw persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. HeHo Media zal u daarvan in kennis stellen waarbij aan u de gelegenheid wordt geboden tegen die overdracht bezwaar te maken. 

Gebruik postadres
Indien u een postadres heeft opgegeven, dan mag HeHo Media dit adres in beginsel gebruiken voor geadresseerde marketingdoeleinden. Dit geldt ook als u een nee/nee of ja/nee sticker heeft. Wilt u geen reclamepost ontvangen van HeHo Media, dan kunt u zich voor toekomstige mailings afmelden via ons emailadres service@volleybalkrant.nl. Bij deze afmelding dient u met een verwerkingstijd van twee maanden rekening te houden.

Gebruik e-mailadres 
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven in het kader van de koop van een product of dienst van HeHo Media dan mag dit e-mailadres door HeHo Media gebruikt worden voor het overbrengen van communicatie met commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van HeHo Media, tenzij u heeft aangegeven dat u niet via e-mail voor dergelijke communicatie benaderd wenst te worden. Heeft u uw e-mailadres om een andere reden opgegeven dan in het kader van de koop van een product of dienst van HeHo Media, dan zal dit e-mailadres uitsluitend voor e-mails met commerciële, charitatieve of ideële doeleinden worden gebruikt wanneer u HeHo Media daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In iedere e-mail zal aan u de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van uw e-mailadres door HeHo Media voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. 

Gebruik telefoonnummer
Indien u uw telefoonnummer heeft opgegeven, dan mag HeHo Media dit telefoonnummer in beginsel gebruiken voor telemarketing. Bent u een consument in de zin van de Telecommunicatiewet en bent u (nog) geen klant van HeHo Media, dan zal voorafgaand aan het telemarketinggesprek worden gecontroleerd of u bent ingeschreven in het bel-me-niet register. Is dit het geval, dan wordt die inschrijving gerespecteerd, waarbij u met een verwerkingstijd van vier weken rekening dient te houden. Bent u geen consument in de zin van de Telecommunicatiewet of bent u niet ingeschreven in het bel-me-niet register, dan mag u door HeHo Media ongevraagd telefonisch worden benaderd voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Bent u reeds klant van HeHo Media, dan mag u telefonisch worden benaderd door HeHo voor soortgelijke producten en diensten van HeHo Media ongeacht of u bent ingeschreven in het bel-me-niet register. In elk telemarketinggesprek zal aan u de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van uw telefoonnummer door WPG Uitgevers voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden en om u in het wettelijk bel-me-niet register (www.bel-me-niet.nl) in te schrijven.

Afmelden
HeHo Media houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit altijd (naast de in dit statement ook al opgenomen afmeldmogelijkheden) per e-mail melden bij service@volleybalkrant.nl. Uw afmelding voor het gebruik van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen 10 werkdagen door HeHo Media verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich heeft afgemeld.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt uw eigen gegevens altijd opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of te verwijderen door een e-mail te sturen  aan service@volleybalkrant.nl.

Gebruik van Cookies
HeHo Media maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. HeHo Media maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website van HeHo Media voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt HeHo Media ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van dit cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. 

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Dit kan echter uw gebruik van sommige onderdelen van onze website in de weg staan. Voor meer informatie over het beheer van cookies, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen.

HeHo Media en andere websites
Op de site van HeHo Media treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. HeHo Media kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 

Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: HeHo Media VOF, e-mail aan service@volleybalkrant.nl. 

Wijzigingen
HeHo Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van HeHo Media.

Contact

Heeft u een vraag en / of opmerking dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier

Ja, ik wil me ook gelijk aanmelden voor de digitale nieuwsbrief en ga akkoord met de voorwaarden.