Sudosa-Desto “Op weg naar een Rookvrije Generatie”

08 Mar 2018

De Hartstichting, het KWF en het Longfonds hebben het initiatief “Op weg naar een Rookvrije Generatie” gestart met als doel om ieder kind de kans te bieden op te groeien in een volledig rookvrije omgeving, zonder in de verleiding te komen om zelf te gaan roken of te moeten ‘meeroken’ met anderen. Sudosa-Desto steunt dit initiatief graag en heeft daarom op woensdag 7 maart samen met 25 andere organisaties en verenigingen uit Assen een intentieverklaring getekend om samen een rookvrije omgeving te creëren voor kinderen.

Het Dr. Nassau College is een van de organisaties die het initiatief ook steunt. O.a. de locatie Quintus, dus ook het terrein op en om sporthal Olympus, is rookvrij gedurende schooltijden.
Sporthal Olympus en de Sudosa-Desto sportkantine zijn vanzelfsprekend al rookvrij. Samen met de leden van Sudosa-Desto, de gemeente Assen en het Dr. Nassau College zal bepaald worden op welke manier we voor, tijdens en na volleybal activiteiten, de gewenste rookvrije omgeving ook buiten de sporthal en kantine gerealiseerd kan worden, op een beheersbare manier. 
Sudosa-Desto maakt, vooral voor de jongste jeugd, gebruik van diverse andere sporthallen en zalen in de gemeente Assen. Ook deze locaties willen we voor kinderen rookvrij maken.
Een rookvrije omgeving past helemaal in de missie van Sudosa-Desto waarin we zorgen voor een veilige en stimulerende omgeving, waarin ontwikkeling en ontplooiing, zowel sportief als maatschappelijk, een belangrijke plaats innemen. Hiermee levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan een positief en sociaal veilig sport- en beweegklimaat in Assen e.o.
We gaan ervan uit dat we in de toekomst, samen met de leden en betrokkenen, een rookvrije omgeving kunnen gaan garanderen voor de volleybal-jeugd.


(Bron: Sudosa Desto)

Reageer op dit item

Om te reageren met uw eigen volleybalkrantaccount op dit bericht dient u ingelogd te zijn.