Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die HeHo Media besteedt aan de samenstelling van Volleybalkrant.nl is het mogelijk dat de informatie die op www.volleybalkrant.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van Volleybalkrant.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of HeHo Media. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Volleybalkrant.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

HeHo sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Volleybalkrant.nl. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Volleybalkrant.nl is verkregen.

Volleybalkrant.nl zal zich inspannen om de beschikbaarheid van zijn website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. HeHo Media is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website www.volleybalkrant.nl.

Contact

Heeft u een vraag en / of opmerking dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier

Ja, ik wil me ook gelijk aanmelden voor de digitale nieuwsbrief en ga akkoord met de voorwaarden.