Colofon


Chef redactie
Ronald Hoogendoorn

Redactie
Gepko Hahn
Sanne Westerterp
Henrieke Hahn

Beeldredactie
Ronald Hoogendoorn
Pim Waslander
Conny Kurth 

Volleybalkrant.nl is een uitgave van HeHo Media
© Volleybalkrant, 2013. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Volleybalkrant.nl c.q. de desbetreffende makers. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving en beeldmateriaal, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van HeHo Media.